فهرست بستن

ماه: اردیبهشت ۱۴۰۱

لینک ظبط شده وبینار هنر های آوایی ( توجه داشته باشید لینک روی سیستم یا لب تاب قابل اجرا می باشد)

http://94.182.40.50/pn2rqz6ry8bp/    لینک وبینار همکاران عزیز توجه فر مایید لینک وبینار حتما در نرم افزار ادوب کانکت کپی شود  لینک روی سیستم یا لب تاب…