فهرست بستن

لینک رکورد وبینار هنرهای نمایشی تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

http://94.182.40.50/pjlmqirc2hv8/

لینک رکورد وبینار هنرهای نمایشی تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

همکاران عزیز توجه فر مایید لینک وبینار حتما در نرم افزار ادوب کانکت کپی شود

 لینک روی سیستم یا لب تاب قابل اجرا می باشد