فهرست بستن

برگزاری وبینار آنلاین تبیین و بررسی برنامه های اجرایی گروه فرهنگ و هنر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ همراه با لینک وبینار

http://94.182.40.50/pjqwo3qwnx31       برای  اجرا و نمایش لینک  در نرم افزار ادوبی کانکت کپی شود.  رایانه یا لب تاب