فهرست بستن

گزارش مصور برگزاری اولین کارگاه حضوری (طراحی)فرهنگ و هنر در محل اداره تکنولوژی استان سیستان و بلوچستان

 

بسمی تعالی

گزارش مصور کارگاه حضوری طراحی در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ با حضور سر گروه های مناطق مرکزی و دبیران تخصصی و غیر تخصصی درس و فرهنگ وهنر در محل اداره تکنولوژی استان سیستان و بلوچستان .